Norske studenter står opp for afghanske barn

Studentaksjonen ble stiftet i 2015 av Pamir Ehsas

Studentaksjonen er en partipolitisk- og livssynsuavhengig frivillig organisasjon drevet av norske studenter. Visjonen vår er å utbedre lese- og skriveferdigheter blant afghanske barn og ungdom gjennom innsamlingsaksjoner på tvers av Norge.

Alle barn har rett til utdanning. Studentaksjonen har samlet inn 1 750 000 kroner og sørget for at 1 750 ungdom har fått grunnleggende lese- og skriveferdigheter. Dette var tidligere et prosjekt i samarbeid med Kirkens Nødhjelp.

I 2018 har Studentaksjonen inngått samarbeid Flyktningshjelpen. Midlene som samles inn går til deres undervisningsprogram i Afghanistan, som er basert i flere provinser, og tilbyr barn hele grunnutdanningen på 3 år.

Vårt mål for 2018 er å samle inn 1 million kroner slik at vi kan sikre enda flere barns rett til utdanning. I tillegg ønsker vi å vokse internt ved å opprette lokallag i nye byer.